کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا (San Antonio De La Florida Madrid Spain) از بهترین جاذبه های گردشگری مادرید است که دارای یک محوطه زیارتی-تاریخی می باشد. بخش داخلی کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا برای گردشگران تور اسپانیا قطعا بسیار جذاب خواهد بود چرا که با فرسک هایی آراسته شده که از آثار فرانسیسکو گویا و نقاشی های روی دیوارها اثر سنت آنتونی نقاش معروف می باشد. نقاشی‌های دیواری بر پایه معجزه سنت آنتونی و روزمرگی‌های شهر مادرید دلالت دارد. کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا هر ساله شاهد برگزاری جشنواره هایی برای بزرگداشت سنت آنتونی است. سن آنتونیو دلا فلوریدا یادمانی ملی کشور اسپانیا شناخته می شود. جهت بازدید از کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا می توانید از ساعت 9:30 تا 18 در کلیسا حضور پیدا کنید.

 

کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

تصویر کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

تصویر کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا

تصویر کلیسا سن آنتونیو دلا فلوریدا مادرید اسپانیا