کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا (Kesik Minaret Mosque Antalya) یکی از دیدنیهای شهر آنتالیا است. کسیک مناره آنتالیا در زمان های گذشته کلیسا بوده است. کسیک مناره آنتالیا به معنی مناره ی بریده شده است که بیانگر تاریخ کهن شهر آنتالیا است. کسیک مناره آنتالیا شامل دوره های متنوعی است که از جمله می توان به دوره ی رومی ها، سلجوقیان، عثمانی ها و بیزانس ها اشاره نمود. این مکان گردشگری یکی از بهترین اماکن برای میهمانان و گردشگری تور آنتالیا است.

 

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا