کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا یکی از دیدنیهای شهر آنتالیا است. کسیک مناره آنتالیا در زمان های گذشته کلیسا بوده است. کسیک مناره آنتالیا به معنی مناره ی بریده شده است که بیانگر تاریخ کهن شهر آنتالیا است. کسیک مناره آنتالیا شامل دوره های متنوعی است که از جمله می توان به دوره ی رومی ها، سلجوقیان، عثمانی ها و بیزانس ها اشاره نمود. این مکان گردشگری یکی از بهترین اماکن برای میهمانان و گردشگری تور آنتالیا است.

 

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا

تصویر کسیک مناره آنتالیا