کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول (Tophane Kasri Istanbul) از جمله دیدنیهای استانبول است. این کاخ در کنار مسجد نصرتیه استانبول واقع شده است. سبک معماری این کاخ اروپایی است و گردشگران تور استانبول می توانند از معماری خاص و منحصر بفرد این کاخ لذت ببرند. نام کاخ طوفانی استانبول از محله ای که در آن قرار گرفته است، برگرفته شده است که به معنای کارخانه توپ سازی است. این کاخ به دستور سلطان عبدالمجید عثمانی و توسط معمار بریتانیایی ویلیام جیمز اسمیت ساخته شده است. کاخ طوفانی استانبول از دو طبقه تشکیل شده است. کاخ طوفانی استانبول برای بازدید سلاطین از کارخانه های اسلحه سازی و همچنین خوشامد گویی از سیاست مدارهای خارجی به هنگام ورود به بندرگاه مورد استفاده قرار می گرفت. کاخ طوفانی استانبول تغییر کاربری داد و به عنوان دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه معمار سنان مبدل گشت.

 

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول

کاخ طوفانی استانبول

تصویر کاخ طوفانی استانبول