کاخ الحمرا اسپانیا

کاخ الحمرا اسپانیا (The Alhambra Spain) از دیگر اماکنی به شمار می رود که به گردشگران و مسافران تور اسپانیا پیشنهاد می شود تا از آن بازدید نمایند. این کاخ مشرف به شهر گرانادا اسپانيا می باشد. کاخ الحمرا اسپانیا را می توان از شاخص‌ ترين نمونه‌های هنر شمال آفريقا و از معروف ترين بناهای اسلامی در جهان دانست. کاخ الحمرا اسپانیا مشتمل بر بخش های مجزایی است كه در دوره‌های مختلف بنا گردیده است. بعد از آنکه این کاخ توسط مسیحیان بازسازی شد به عنوان دادگاه سلطنتی پادشاه فردینالد و ملکه کریستیان به کار رفته شده است. کاخ الحمرا اسپانیا را می توان به 3 بخش قصر سلطنتی، که خود به سه قسمت بارگاه‌، شبستان و حرمسرا تقسیم شده، معرفی کرد. باغ‌های پلکانی و قلعه بخش‌های دیگر این کاخ را تشکیل می دهند. بارگاه بخش دیگر قصر سلطنتی می باشد و در واقع مکانی بوده که سلطان به امور روزانه مملکتی رسیدگی می‌کرده است. بخش اعظم این کاخ را شبستان تشکیل داده که در زمان سلطنت یوسف اول و در قرن 14 ساخته شده است که دارای اتاق‌ها و حیاط‌ های بسیار زیبایی می باشد. حیاط پر گل با استخری که از دو طرف با صفی از بوته‌های پروانش احاطه شده است، این مکان را خاص و جذاب کرده است. این کاخ نمونه ای از شاهکار معماری است به گونه ای که درون گرایی بودن این کاخ یکی از ویژگیهای کاخ محسوب می شود. تزییناتی که در درون کاخ استفاده شده خیلی بیشتر از بیرون آن است. تزئینات داخلی کاخ الحمرا اسپانیا دارای سبک های عربی و اسلیمی است. در بخش‌های مختلف کاخ الحمرا اسپانیا طرح‌های اسلیمی گل و بته، سنگ نوشته‌هایی به زبان عربی، طرح‌های هندسی و كاشی‌های رنگی به چشم می خورد که بسیار بی نظیر و جذاب است. صدای زمزمه آب که در حوض خانه ها و  سراسر باغ های کاخ الحمرا اسپانیا شنیده می شود به کشف چشمه های کوچک و لذت گشتن در باغ را زیبا کرده است.

 

کاخ الحمرا اسپانیا

تصویر کاخ الحمرا اسپانیا

کاخ الحمرا اسپانیا

تصویر کاخ الحمرا اسپانیا

کاخ الحمرا اسپانیا

تصویر کاخ الحمرا اسپانیا

کاخ الحمرا اسپانیا

تصویر کاخ الحمرا اسپانیا