کاخ ابراهیم پاشا استانبول 

کاخ ابراهیم پاشا استانبول (Ibrahim Pasha Palace Istanbul) از جاذبه های گردشگری استانبول است. ابراهیم پاشا وزیر اعظم سلطان بوده است. این کاخ در میدان سلطان احمد و در منطقه فاتح استانبول واقع شده است. کاخ ابراهیم پاشا استانبول در قرن 16 میلادی ساخته شده است. در واقع این کاخ هدیه ای از سلطان سلیمان به خواهر وی و ابراهیم پاشا بوده است. پس از اعدام ابراهیم پاشا به تحریک خرم سلطان و به دستور سلطان سلیمان، کاخ ابراهیم پاشا استانبول برای مدتی منزل مسکونی برخی وزرای عثمانی قرار گرفت. اما بعد از مدتی این کاخ به عنوان سفارتخانه، خزانه داری، زندان، اقامتگاه نظامی، اقامتگاه نوازندگان ارتش عثمانی و... مورد استفاده قرار گرفت. سرانجام در سال 1983 این کاخ به موزه ای برای بازدید گردشگران تور استانبول مبدل گشت. 

 

کاخ ابراهیم پاشا استانبول

تصویر کاخ ابراهیم پاشا استانبول

کاخ ابراهیم پاشا استانبول

تصویر کاخ ابراهیم پاشا استانبول

کاخ ابراهیم پاشا استانبول

تصویر کاخ ابراهیم پاشا استانبول