پيست باگی كيش

پيست باگی كيش از جمله یکی از تفریحات در کیش است که دارای 400 متر طول به همراه ماشين های دو نفره می باشد. با راهنمای افراد مجرب همچنین به وسیله موتور چهار چرخ ATV در جلو پيست باگی كيش را از دست ندهید. گردشگران تور کیش می توانند در طول مسیر پيست باگی كيش خود از چشم اندازهای زیبای درخت سبز، كلبه هور و كشتی يونانی کیش بهره مند شوند.

 

پيست باگی كيش

تصویر پيست باگی كيش

پيست باگی كيش

تصویر پيست باگی كيش