پل میرابو پاریس فرانسه

پل میرابو پاریس فرانسه (Pont Mirabeau Paris France) از جاذبه های گردشگری پاریس است که در سال 1895 بنا به درخواست رئیس جمهور وقت فرانسه سادی بر روی رود سن پاریس تاسیس گردید. این پل از سه قوس تشکیل شده است. دهانه قوس اصلی پل میرابو پاریس فرانسه دارای 93 متر و دو قوس کناری آن 32.4 متر است. دو قایق در دو طرف پل میرابو در سمت چپ و راست ساحل ساخته شده است. این قایق ها با چهار مجسمه تمثیلی از ژان آنتوان اینجالبرت مزین گشته. اين بنای زيبا برای ياد ميرابو شاعر فرانسوي كه به رود سن و پل هايش عشق مي ورزيد، ساخته شده است. گردشگران تور فرانسه می توانند از پل میرابو پاریس فرانسه و مجسمه تمثیلی آن لذت ببرند.

 

پل میرابو پاریس فرانسه

تصویر پل میرابو پاریس فرانسه

پل میرابو پاریس فرانسه

تصویر پل میرابو پاریس فرانسه

پل میرابو پاریس فرانسه

تصویر پل میرابو پاریس فرانسه

پل میرابو پاریس فرانسه

تصویر پل میرابو پاریس فرانسه