پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه (Pont Alexandre Paris France) یکی از بهترین اماکن دیدنی پاریس است که در سال 1900 ساخته شده و نشانه ای از معماری زیبای فرانسه می باشد. پل الکساندر سوم پاریس فرانسه بر روی رود سن قرار گرفته است و خیابان شانزلیزه و اینولیدز به یکدیگر وصل می کند. پل الکساندر سوم پاریس فرانسه یک تاق دارد که پل را مستحکم نگه داشته است و در عرض رودخانه کشیده شده است. این پل 107.5 متر طول دارد و نام سومین تزار روسیه برای نامگذاری این پل در نظر گرفته شده است. پل الکساندر سوم پاریس فرانسه از ظاهر بسیار زیبایی برخوردار است و از کنده کاری ها و مجسمه های زیبا و خاصی تشکیل شده است. در هر سمت پل الکساندر سوم پاریس فرانسه ستون هایی از جنس گرانیت در ابعاد 17 متر قرار دارد. وجود 4 مجسمه برنزی اسب بال دار در چهار طرف پل از دیگر ویژگیهای این پل به شمار می رود. پل الکساندر سوم پاریس فرانسه از دیدنی ترین جاذبه های پاریس است که به گردشگران تور فرانسه توصیه می شود در سفر خود از پل الکساندر سوم پاریس فرانسه دیدن نمایند.

 

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

پل الکساندر سوم پاریس فرانسه

تصویر پل الکساندر سوم پاریس فرانسه