پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه (Jouffroy Passage Paris France) بین بلوار مونمارتر و خیابان گرانژ باتولیر واقع شده است و جزء بهترین مراکز خرید پاریس به شمار می رود. پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه در سال 1845 تاسیس شده و در سال 1974 به عنوان یک بنای تاریخی به ثبت رسیده است. پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه دارای یک راهرو پیاده روی سربسته است. این پاساژ را می توان اولین پاساژ در فرانسه دانست که به طور کامل از فلز و شیشه ساخته شده است و اولین پاساژی محسوب می شود که توسط خورشید گرم می شود. گردشگران تور فرانسه می توانند در این پاساژ از انواع برندهای معتبر دیدن نمایند. 

 

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

تصویر پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

تصویر پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

تصویر پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

تصویر پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه

تصویر پاساژ ژوف روآ پاریس فرانسه