پارک چاتوچاک بانکوک تایلند

پارک چاتوچاک بانکوک تایلند (Chatuchak Park Bangkok Thailand) از جمله قدیمی ترین و بهترین پارک هاِی بانکوک به شمار می رود. این پارک در سال 1975 در زمين های اهدا شده دولتی تايلند آغاز به ساخت شد و در سال 1980 ساخت این پارک پایان یافت. درون پارک چاتوچاک بانکوک تایلند یک دریاچه مصنوعی واقع شده است. پل های متعدد عبور از درياچه را امکانپذیر می سازد. گردشگران تور تایلند می توانند از موزه ی قطار پارک چاتوچاک بانکوک تایلند دید فرمایند.

 

پارک چاتوچاک بانکوک تایلند

تصویر پارک چاتوچاک بانکوک تایلند

پارک چاتوچاک بانکوک تایلند

تصویر پارک چاتوچاک بانکوک تایلند