پارک ملی آنتالیا

پارک ملی آنتالیا (Koprulu Canyon National Park Antalya) در فاصله ی 92 کیلومتری از شهر آنتاليا قرار گرفته است. پارک ملی آنتالیا از دره ای تشکیل شده است که دارای انواع گونه هاي جانوري و گياهي است. به موازات رودخانه كوپرو و در كنار اين پارک تنگه ای 14 کیلومتری قرار دارد. عمق اين تنگه در برخی از مناطق به 400 متر می رسد. رستورانهایی که در كنار اين تنگه در پارک ملی آنتالیا وجود دارد با انواع غذاهاي دريايی و لذیذ آماده ی پذیرایی از گردشگران تور آنتالیا است. پل الوک بر روی این تنگه واقع شده است كه متعلق به دوران روميان است.

 

پارک ملی آنتالیا

تصویر پارک ملی آنتالیا

پارک ملی آنتالیا

تصویر پارک ملی آنتالیا