پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

در کرانه شرقی سواحل نقره فام خلیج فارس از دور مجسمه ای به چشم می خورد که مردمان ساحل نشین را تداعی می کند. این مجمسه 12 متر طول دارد. مجسمه مرد ماهگیر توانسته رکورد بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور را از آن خود کند. دو آب نما در دو جهت شرقی و غربی در پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش قرار دارد. این آبنماها توسط یک جوی آب 100 متری به یکدیگر متصل شده اند. گردشگران تور کیش بازدید از پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش را از دست ندهند.

 

پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

تصویر پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

تصویر پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش

تصویر پارک ساحلی مرد ماهگیر کیش