پارک آبی کیش

پارک آبی کیش از جمله امکان تفریحی در کیش است که توانسته است گردشگران تور کیش را بخاطره امکانات تفریحی عالی و خدمات تجهیزات بی‌نظیر به خود جلب نماید. از جدید‌ترین وسایل تفریحی در طراحی تجهیزات پارک آبی کیش استفاده شده است. برخی از سرسره‌ های هیجانی این پارک آبی نظیر ندارند. تمامی امکانات اختصاصی برای گروه های خردسال، کودکان و نوجوانان و افراد میانسال و بزرگسال در پارک آبی کیش لحاظ شده است.

 

پارک آبی کیش

تصویر پارک آبی کیش