پارک آبی ام القوین دبی

پارک آبی ام القوین دبی (Dreamland AquaPark Dubai) در شهر ام القوین و خارج از شهر دبی واقع شده است و از جمله بزرگترین پارک های آبی دبی به شمار می رود. گردشگران تور دبی می توانند پلاژهایی را اجاره نمایند و لحظات خوشی را در پارک آبی ام القوین دبی سپری نمایند.

 

پارک آبی ام القوین دبی

تصویر پارک آبی ام القوین دبی

پارک آبی ام القوین دبی

تصویر پارک آبی ام القوین دبی