وقت سفارت سوئد

برای سفر به کشور سوئد مقررات و قوانین شینگن حاکم است. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیانی که قصد سفر به تور سوئد را داشته باشند باید از سفارت سوئد وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت سوئد نیاز دارند. در واقع وقت سفارت سوئد زمانی است که متقاضی در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نمایند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت سوئد از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. امروزه وقت سفارت سوئد حضوری انجام نمی شود و فرد می تواند از طریق آنلاین اقدام کند. در مرحله ی اول فرد متقاضی از طریق سایت سفارت سوئد فرم تعیین وقت ملاقات خود را دریافت و اقدام به تکمیل فرم می نماید و برای مصاحبه خود نوبت می گیرد در نهایت فرم خود را به سفارت سوئد ایمیل می کند. توجه داشته باشید که هر فردی اعم از بزرگسال و یا خردسال باید وقت جداگانه ای داشته باشد. در روز مصاحبه نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور سوئد را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت سوئد باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید.

مراحل اخذ ویزای سوئد:

1) تعیین وقت مصاحبه از طریق وب سایت سفارت سوئد

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه