وقت سفارت دانمارک

برای سفر به کشور دانمارک مقررات و قوانین شینگن حاکم است. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیانی که قصد سفر به تور دانمارک را داشته باشند باید از شرکت کارگزاری دانمارک وقت ویزا تهیه نمایند که با تماس به این کارگزاری این کار ممکن است. کلیه امور مربوط به ویزای دانمارک و تعیین وقت سفارت دانمارک توسط شرکت کارگزاری دانمارک صورت می گیرد. توجه داشته باشید قبل از تکمیل فرم درخواست ویزای دانمارک وقت سفارت دانمارک را با تماس به شرکت شرکت کارگزاری دانمارک بگیرید.


مراحل اخذ ویزای دانمارک:

1) تعیین وقت مصاحبه از طریق تماس به شرکت کارگزاری دانمارک

2) تکمیل فرم درخواست ویزای دانمارک

3) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

4) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه