وقت سفارت بلژیک

برای سفر به کشور بلژیک مقررات و قوانین شینگن حاکم است. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیانی که قصد سفر به تور بلژیک را داشته باشند باید از سفارت بلژیک وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت بلژیک نیاز دارند. در واقع وقت سفارت بلژیک زمانی است که متقاضی در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نمایند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت بلژیک از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. جهت تعیین وقت مصاحبه بایستی از طریق وب سایت www.visa4belgium.com اقدام نمایید. اگر خانوادگی قصد سفر به تور بلژیک دارید باید برای تمام افراد فرم درخواست ویزای بلژیک تهیه کنید. تمام افرادی که بالای 12 سال سن داشته باشند باید انگشت نگاری شوند. در روز مصاحبه نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور بلژیک را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت فرانسه باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید.

مراحل اخذ ویزای بلژیک:

1) تعیین وقت مصاحبه

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه