وقت سفارت ایتالیا

برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. در واقع وقت سفارت ایتالیا زمانی است که متقاضی در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نماید. متقاضیانی که قصد سفر به تور ایتالیا را داشته باشند باید از سفارت ایتالیا وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت ایتالیا نیاز دارند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت ایتالیا از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. وقت سفارت ایتالیا از طریق آنلاین صورت می گیرد. در مرحله ی اول فرد متقاضی از سایت سفارت ایتالیا فرم تعیین وقت ملاقات خود را رزرو می نماید. و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب می کند. فرم خود را با دقت تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که هر فردی اعم از بزرگسال و یا خردسال باید وقت جداگانه ای داشته باشد و همه ی متقاضیان بجز کودکان زیر 12 سال مصاحبه می شوند. وقت سفارت ایتالیا حدود 3 – 2 هفته طول می کشد. در روز مصاحبه نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور ایتالیا را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت ایتالیا باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید.

مراحل اخذ ویزای ایتالیا:

1) تعیین وقت مصاحبه از طریق سایت سفارت ایتالیا

با دقت اطلاعات خود در سایت جهت تعیین وقت ملاقات وارد نمایید.

 

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه