وقت سفارت اسپانیا

برای سفر به کشور اسپانیا مقررات و قوانین شینگن حاکم می باشد. متقاضیان باید از سفارت اسپانیا وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت اسپانیا نیاز دارند. حضور فرد برای دریافت فرم درخواست ویزا و تعیین وقت سفارت اسپانیا همراه گذرنامه در سفارت اسپانیا الزامیست و موارد ذکر شده به صورت تلفنی و یا اینترنتی صورت نمی گیرد. در روز مصاحبه نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور اسپانیا را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت اسپانیا باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید. وقت سفارت اسپانیا حدود 3-2 طول می کشد. در تابستان و یا عید نوروز که گردشگران بسیاری به تور اسپانیا سفر می کنند، این زمان ممکن است تا چند هفته نیز طول بکشد. تقریبا بعد از تحویل مدارک و انجام مصاحبه و بررسی مدارک حدودا شش ماه طول میکشد که برای شما ویزا صادر می شود یا خیر.

مراحل اخذ ویزای اسپانیا:

1) تعیین وقت مصاحبه به صورت حضوری و با به همراه داشتن گذرنامه 

 

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه