وقت سفارت اروپا

برای سفر به کشورهایی که مقررات و قوانین شینگن حاکم است به وقت سفارت نیاز است. در واقع وقت سفارت به زمانی تلقی می شود که فرد در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نمایند. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیان می بایست از سفارت خانه ای که قصد سفر به کشور مورد نظرشان را دارند وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت نیاز دارند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. با مراجعه به لینک های زیر می توانید از وقت سفارت کشور مورد مقصودتان و همچنین راهنمای دریافت ویزای شینگن اطلاعاتی کسب نمایید.

 

 

کشور 

 

 

وقت سفارت

 

 

ویزا

 

فرانسه وقت سفارت فرانسه  ویزای فرانسه
اسپانیا وقت سفارت اسپانیا    ویزای اسپانیا
ایتالیا وقت سفارت ایتالیا ویزای ایتالیا
بلژیک وقت سفارت بلژیک ویزای بلژیک
دانمارک وقت سفارت دانمارک ویزای دانمارک
آلمان وقت سفارت آلمان ویزای آلمان
سوئد وقت سفارت سوئد ویزای سوئد
اتریش وقت سفارت اتریش ویزای اتریش
مجارستان وقت سفارت مجارستان ویزای مجارستان
کانادا   ویزای کانادا
توضیحات تلفن: 41527-021