وقت سفارت آلمان

برای سفر به کشور آلمان مقررات و قوانین شینگن حاکم است. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیانی که قصد سفر به تور آلمان را داشته باشند باید از سفارت آلمان وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت آلمان نیاز دارند. در واقع وقت سفارت آلمان زمانی است که متقاضی در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نمایند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت آلمان از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. امروزه وقت سفارت آلمان حضوری انجام نمی شود و فرد می تواند از طریق آنلاین اقدام کند. در مرحله ی اول فرد متقاضی از طریق سایت سفارت آلمان فرم تعیین وقت ملاقات خود را دریافت و اقدام به تکمیل فرم می نماید و برای مصاحبه خود نوبت می گیرد. توجه داشته باشید که هر فردی اعم از بزرگسال و یا خردسال باید وقت جداگانه ای داشته باشد و همه ی متقاضیان بجز کودکان زیر 12 سال مصاحبه می شوند. در روز مصاحبه نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور آلمان را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت آلمان باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید.

مراحل اخذ ویزای آلمان:

1) تعیین وقت مصاحبه از طریق سایت سفارت آلمان

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه