هفت برج یدیکوله استانبول

هفت برج یدیکوله استانبول (Yedikule Fortress Istanbul) از جمله جاذبه های دیدنی در استانبول است که روی اتوبان ساحلی استانبول واقع شده است. دروازه ی با شکوهی در فاصله ی نزدیکی از ساحل دریای مرمره واقع شده است که به دروازه باشکوه شهر استانبول نیز معروف است. این دروازه به عنوان تشریفات امپراطور مورد استفاده قرار می گرفت. سپاهیان و لشگریان که از جنگ پیروز برمی گشتند، از این دروازه وارد شهر می شدند. در عصر معماری ترکها با 5 برج اضافه شد و این برج به هفت برج یدیکوله استانبول مبدل گشت. و در زمان های بعدی به عنوان خزانه دولت، انبار و زندان سفارت در نظر گرفته شد. و امروزه به موزه های جهت بازدید گردشگران تور استانبول تبدیل شده است. 

 

هفت برج یدیکوله استانبول

تصویر هفت برج یدیکوله استانبول

هفت برج یدیکوله استانبول

تصویر هفت برج یدیکوله استانبول