موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین (Guangdong Folk Art Museum China) از جاذبه های دیدنی گوانجو در چین است که حدود یک قرن قدمت دارد. اعضای خانواده چن در سال 1894 تصمیم می گیرند که معبدی برای خود داشته باشند. سال ها بعد از این معبد به عنوان مدرسه ای برای اعضای این خانواده مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال 1959 دولت چین تصمیم گرفت این معبد را به عنوان موزه ای جهت بازدید گردشگران تور چین قرار دهد. در این موزه می توانید نظاره گر آثار باستانی متعدد و زیبا نظیر صنایع دستی، مجسمه های سفالی، نقاشی و کنده کاری های قدیمی زیبا و قدیمی باشید. ساعت بازدید از موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین از ساعت 8:30 تا ساعت 17:30 است.  

 

موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

تصویر موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

تصویر موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین

تصویر موزه هنر عامه گوانگ دانگ گوانجو چین