موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول (Turkish And Islamic Arts Museum Istanbul) از بهترین جاذبه های توریستی استانبول است که در میدان سلطان محمود و در منطقه فاتح استانبول واقع شده است. موزه هنرهای اسلامی استانبول در واقع کاخ ابراهیم پاشا بوده است که در سال 1524 ساخته شده بود و پس از اعدام ابراهیم پاشا این کاخ در ابتدا به عنوان سربازخانه، زندان، دفتر ثبت وادارات دولتی مورد استفاده گردید. در سال 1983 به موزه هنرهای اسلامی مبدل گشت. گردشگران تور استانبول می توانند در موزه هنرهای اسلامی استانبول از دیدن اشیاء فلزی و چوبی هنری، قدیمی ترین فرش های دنیا، مینیاتورها، پارچه ها و آثار خطی لذت ببرند.

 

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول

موزه هنرهای اسلامی استانبول

 تصویر موزه هنرهای اسلامی استانبول