موزه نان مشهد

موزه نان مشهد از جمله دیدنیهای خوب مشهد است که با همت شرکت نان صنعتی گندم دشت در سال 1390 ساخته شده است. در موزه نان گردشگران تور مشهد می توانند با ابزار تهیه نان که شامل دستاس، آسیاب بادی، آسیاب آبی و مراحل تهیه آرد مانند بذر افشانی، گندم چینی، خرمن کوبی، چک زدن و شیوه پخت انواع نان سنگک، نان تنوری ساج و نان تنوری سفال توسط تنور سنگی، انواع تنور سفال آشنا شوند. رقص اپر که یکی از رقص‌ های آیینی خراسان است در موزه نان مشهد انجام می شود که ریشه در باورهای زراعی مردم منطقه دارد. معماری سنتی در ساخت این مکان لحاظ شده است. و در ساخت موزه نان مشهد از ساده ترین مصالح نظیر آجر ایرانی، کاهگل، گچ و چوب استفاده شده است. موزه نان مشهد اولین موزه در سطح کشور و خاورمیانه محسوب می شود.

 

موزه نان مشهد

تصویر موزه نان مشهد

موزه نان مشهد

تصویر موزه نان مشهد

موزه نان مشهد

تصویر موزه نان مشهد

موزه نان مشهد

تصویر موزه نان مشهد

موزه نان مشهد

تصویر موزه نان مشهد