موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا (Archaeology Museum Madrid Spain) از بهترین دیدنیهای مادرید اسپانیا می باشد که بعد از موزه پرادو مهم ترین موزه ی شهر مادرید به شمار می رود. موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا توسط ملکه ایزابلای دوم در سال 1867 بنا شده است. گردشگران تور اسپانیا این فرصت را خواهند داشت تا از دست سازه های دوران قبل از قرن 19 دیدن نمایند. یافته‌های باستان‌شناسی، قوم نگاری، هنرهای تزئینی باستانی و سکه‌های قدیمی، هنر مصر باستان، هنر در یونان باستان و روم و جواهراتی از اندلس (اسلامی) و مسیحی و ویزیگوت‌ها از جمله دیدنیهای موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا می باشد. همچنین مومیایی‌ های مصری و باستان‌ شناسی اسلامی در این موزه نگه داری می شود. در کتابخانه موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا نیز نشریه هایی در زمینه هنر، تاریخ و باستان شناسی ارائه می گردد.

 

موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

تصویر موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

تصویر موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا

تصویر موزه باستان شناسی مادرید اسپانیا