موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا (Palau Nacional Barcelona Spain) از بهترین دیدنیهای بارسلونا اسپانیا به شمار می رود. گردشگران تور اسپانیا قادر خواهند بود از این مجموعه دیدنی و معروف دیدن نمایند و از نقاشي های روی چوب که به کلیساهای رومانسک قرن 11، 12 و 13 تعلق دارد بازدید نمایند. موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا در پارک مونت جوییک واقع شده و به اختصار NMAC نیز می گویند. همچنین مجموعه هنر گوتیک نقاشی‌ها و مجسمه‌های چوبی و سنگی قرن های 13 تا 15 به معرض نمایش گذاشته شده است. در موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا مجموعه ای از آثار گائودی، پیکاسو، دالی و ... نگه داری می شود. در این موزه مجموعه آثاری از هنر رنسانس و باروک نیز به چشم می خورد. گردشگران می توانند از کتابفروشی این موزه که کتاب‌های زیادی نیز دارد بازدید نمایند. نمای موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا همانند قصر بسیار زیبایی است که قبلا به عنوان قصر سلطنتي کاربرد داشته است. یکی از ویژگیهایی که سبب گشته موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا دیدنی و بی نظیر باشد وجود ستون های بلند در کناره ها و جلوی ساختمان و پله های بلند در مقابل بنا است. 

  

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

تصویر موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

تصویر موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

تصویر موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

تصویر موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا

تصویر موزه‌ هنر ملی کاتالونیا بارسلونا اسپانیا