منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین (Luoping County Yunnan China) از زیباترین و جالب ترین اماکن توریستی چین محسوب می شود. یکی از ویژگیهای خاص این منطقه تبدیل شدن منطقه به دریای بی‌انتهای گل‌های زردرنگ در سال است. لوپینگ کانتی در منطقه یوننان واقع شده است. گردشگران تور چین می توانند در ماه‌های فوریه و مارس شاهد درخشندگی گل‌های کانولا و شکوفه زدن این گل‌ها باشند. منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین را در این دو ماه از دست ندهید زیرا منظره ای خیره کننده ای را پدید آورده است.

 

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

تصویر منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

تصویر منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

تصویر منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

تصویر منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین

تصویر منطقه لوپینگ کانتی یوننان چین