منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین (Chimelong Park Guangzhou China) از بهترین مراکز تفریحی گوانجو چین به حساب می آید که برای گذراندن تعطیلات آخر هفته مکانی بسیار جذاب و مناسبی است. منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین در منطقه پان یو قرار گرفته است. منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین دارای بخش هایی متعدد و مختلفی است که پارک سافری زیانگ جیانگ و بهشت چایم لانگ از بخش های دیدنی و مهم است. منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین که بزرگترین پارک آبی آسیا به شمار می رود دارای 400000 متر مربع وسعت است. هفتاد درصد کروکودیلهای چین در سیرک بین المللی چایم لانگ پارک کروکودیل نگهداری می شوند. مرکز گلف چایم لانگ، پارک سافاری و باغ پرندگان نیز از دیگر دیدنیهای این مجموعه است. شهربازی چایم لانگ در حدود 60 وسیله برای تفریح و بازی گردشگران تور چین در نظر گرفته است.

 

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین

تصویر منطقه تفریحی چایم لانگ گوانجو چین