معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند (Grand Palace Bangkok Thailand) یکی از محبوب ترين اماکن توريستی بانکوک به شمار می رود. معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند در غرب رودخانه واقع شده است. برای حفاظت از تمامی قسمت های این کاخ دیواری 1900 متری اطراف معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند را فرا گرفته است. این معبد در قسمت قديمی و قلب شهر قرار دارد. و دارای معماری استادانه، ارزشمند و باشکوهی است. معماری معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند بیانگر معنی واقعی شهر فرشتگان بانکوک است. معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند در قرن هجده و در سال 1782 میلادی تاسیس شده است. معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند متشکل از بناهای مختلفی می باشد که محل سکونت پادشاهان مختلف بوده است. ساختمان های این معبد در سال 1782 شروع و در زمان رامای اول پایان یافت. معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند یکی از بهترین معابد تایلند است که گردشگران تور تایلند می توانند در این معبد اوقات خوشی را سپری کنند.

 

معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

تصویر معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

تصویر معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند

تصویر معبد گراند پالاس در بانکوک تایلند