معبد مرمرین بانکوک تایلند

معبد مرمرین بانکوک تایلند (Wat Benchamabophit Bangkok) و یا (The Marble Temple Bangkok Thailand) جزء زیباترین معابد تایلند به شمار می رود. این معبد به عنوان نمادی از تایلند محسوب می شود. در دوران رامای پنجم و در حدود یک قرن پیش با مرمرهای عظیم و سفید ایتالیایی معبد مرمرین بانکوک تایلند ساخته شده است که دارای سقف و شیروانی هنرمندانه ای می باشد. بنا به درخواست شاه چولا لونگ کرن ساخت معبد مرمرین بانکوک تایلند در سال 1899 آغاز شده است. یک حیاط سنگ مرمر و 2 شیر بزرگ و یک مجسمه بودا در داخل سالن برخی از جاذبه های گردشگری این معبد برای گردشگران تور تایلند است. تصویر نمای معبد مرمرین بانکوک تایلند در پشت سکه پنج بات که واحد پول تایلند است، قابل رویت می باشد.

 

معبد مرمرین بانکوک تایلند

 تصویر معبد مرمرین بانکوک تایلند

معبد مرمرین بانکوک تایلند

تصویر معبد مرمرین بانکوک تایلند

 معبد مرمرین بانکوک تایلند

 تصویر معبد مرمرین بانکوک تایلند

معبد مرمرین بانکوک تایلند

تصویر معبد مرمرین بانکوک تایلند

معبد مرمرین بانکوک تایلند

تصویر معبد مرمرین بانکوک تایلند