معبد جادا بودا شانگهای چین

معبد جادا بودا شانگهای چین (Jade Buddha Temple Shanghai China) جزء بهترین دیدنیهای شانگهای به شمار می رود. معبد جادا بودا شانگهای چین در سال 1882 توسط راهبی به نام Huigen جهت نگه داری دو مجسمه بودا احداث گردیده. یک نمونه از این مجسمه ها بودایی در حالت نشسته است که دارای ارتفاع 190 سانتی متر است که به آرمیده خوش اقبال نیز معروف است. مجسمه آرمیده خوش اقبال توسط سنگ های قیمتی و زمرد آراسته شده است. بوداهای سنگی دیگری در  معبد جادا بودا شانگهای چین به چشم می خورد که به عنوان تبرک به این معبد آورده شده است. گردشگران تور چین می توانند از این معبد شگرف و مجسمه های آن دیدن نمایند.

 

معبد جادا بودا شانگهای چین

تصویر معبد جادا بودا شانگهای چین

معبد جادا بودا شانگهای چین

تصویر معبد جادا بودا شانگهای چین

معبد جادا بودا شانگهای چین

تصویر معبد جادا بودا شانگهای چین

معبد جادا بودا شانگهای چین

تصویر معبد جادا بودا شانگهای چین

معبد جادا بودا شانگهای چین

تصویر معبد جادا بودا شانگهای چین