مسجد کوردوبا اسپانیا

مسجد کوردوبا اسپانیا (Mosque Of Cordoba Spain) یکی از بهترین دیدنیهای اسپانیا می باشد که از بنای محسور کننده ای برخوردار است. جالب است بدانید این بنا در ابتدا یک معبد رومی بوده و بعدها به کلیسا و در نهایت به مسجد مبدل گشته شد. یکی از دلایلی که گردشگران تور اسپانیا ترجیح می دهند از مسجد کوردوبا اسپانیا بازدید نمایند وجود جنگلی از ستون ها و آرک های درون سالن اصلی اش می باشد. این مسجد به مسجد قرطبه اسپانیا نیز معروف است که در سال 784 بنا گردیده است. این مسجد در فهرست جهاني یونسکو در سال 1984 به ثبت رسیده است. مسجد کوردوبا اسپانیا را می توان بزرگترین آثار معماری موریش و اسلامی در اسپانيا دانست. تعداد زیادی ستون در داخل این مسجد به چشم می خورد که دارای 856 عدد ستون است.

 

مسجد کوردوبا اسپانیا

تصویر مسجد کوردوبا اسپانیا

مسجد کوردوبا اسپانیا

تصویر مسجد کوردوبا اسپانیا

مسجد کوردوبا اسپانیا

تصویر مسجد کوردوبا اسپانیا

مسجد کوردوبا اسپانیا

تصویر مسجد کوردوبا اسپانیا

مسجد کوردوبا اسپانیا

تصویر مسجد کوردوبا اسپانیا