مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی (Al Farooq Omar Bin Al Khattab Mosque) یکی از بهترین دیدنیهای دبی است که در سال 1986 بنا شده است. مسجد الفاروق دبی دارای مساحت 4200 متر مربعی است. مسجد الفاروق دبی در سال های 2003 و 2011 بازسازی شده است. این مسجد دارای ظرفیت بیش از 2000 نمازگزار می باشد. مسجد الفاروق دبی دارای سبک معماری عثمانی است. معماری بیرونی مسجد الفاروق دبی همانند مسجد سلطان احمد استانبول ترکیه است. این مسجد شامل 21 گنبد و 4 گلدسته می باشد. که ارتفاع گنبد اصلی به 30 متر می رسد و ارتفاع گلدسته ها نیز 65 متر است. 60 نفر از معماران مراکشی، معماری داخلی این مسجد را بر عهده داشتند. بازدیدکنندگان تور دبی می توانند از کتابخانه این مسجد بازدید نمایند که دارای بیش از 400 کتاب اسلامی و مذهبی می باشد.

 

مسجد الفاروق دبی

تصویر مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی

تصویر مسجد الفاروق دبی