مزرعه فیل پاتایا تایلند

مزرعه فیل پاتایا تایلند (Viking Cave Phuket Thailand) در واقع محلی برای نگهداری فیل های پیر است. مزرعه فیل پاتایا تایلند قبلا روستایی بوده است و در سال 1973 تغییر کاربری داد و به یک محل تفریحی مبدل گشت. گردشگران تور تایلند می توانند در این مزرعه از چگونگی آموزش فیل ها، حمام کردن آنها، نحوه سوار شدن و پیاده شدن از آنها و نیز آموزش های تفریحی و مهیجی که به فیل ها داده می شود نظاره گر باشند و از تماشای این منظره در مزرعه فیل پاتایا تایلند لذت ببرند.

 

مزرعه فیل پاتایا تایلند

تصویر مزرعه فیل پاتایا تایلند

مزرعه فیل پاتایا تایلند

تصویر مزرعه فیل پاتایا تایلند