مزرعه فیل بانکوک تایلند

مزرعه فیل بانکوک تایلند در واقع محلی برای نگهداری فیل های پیر است. مزرعه فیل بانکوک تایلند قبلا روستایی بوده است و در سال 1973 تغییر کاربری داد و به یک محل تفریحی مبدل گشت. گردشگران تور تایلند می توانند در این مزرعه از چگونگی آموزش فیل ها، حمام کردن آنها، نحوه سوار شدن و پیاده شدن از آنها و نیز آموزش های تفریحی و مهیجی که به فیل ها داده می شود نظاره گر باشند و از تماشای این منظره در مزرعه فیل بانکوک تایلند لذت ببرند.

 

مزرعه فیل بانکوک تایلند

تصویر مزرعه فیل بانکوک تایلند

مزرعه فیل بانکوک تایلند

تصویر مزرعه فیل بانکوک تایلند