مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه (Centre Georges Pompidou Paris France) جزء معروف ترین دیدنیهای فرانسه است که در قلب تاریخی پاریس واقع شده است. مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه بنا به در خواست پمپیدو، رئیس جمهور وقت فرانسه و توسط رنزو پیانو و ریچارد راجرز در سال 1977 تاسیس شده است. موزه ملی هنر مدرن، نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری و فرهنگی، کتابخانه عمومی و سازمان پژوهش موسیقی و آکوستیک در مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه در حال حاضر فعالیت دارند. مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه بزرگ‌ترین موز ی هنر مدرن در جهان به شمار می رود. لوله کشی‌ها، سیم‌کشی‌‌های این بنا، پله‌های برقی، کانال‌های تهویه هوا و ... در معماری این ساختمان در معرض دید همگان است. انتقادهای بسیاری از طراحان این مرکز در سبک معماری مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه شد ولی مورد استقبال و رضایت گردشگران تور فرانسه واقع شد.

 

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

تصویر مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

تصویر مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

تصویر مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

تصویر مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه

تصویر مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو پاریس فرانسه