مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند (Pratunam Market Bangkok) جزء مراکز خریدی است که اجناس را با قیمت ارزان و متنوع عرضه می کند. مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند از صبح تا عصر آماده ی خدمات رسانی به گردشگران تور تایلند می باشد. در کوچه های باریک این بازار فروشگاه های لباس اجناس خود را به فروش می رسانند. فروشگاه هایی از قبیل بزرگ سیتی کامپلکس، پلتینیوم و پرتونم سنتر در فاصله ی نزدیکی از مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند قرار گرفته است. مرکز عمده خرید وسایل کامپیوتری در پن تیپ قرار دارد که در نزدیکی فروشگاه پلتینیوم واقع شده است.

 

مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید پرتونم بانکوک تایلند