مرکز خرید مزایا دبی

مرکز خرید مزایا دبی (Mazaya Shopping Center Dubai) در جاده شیخ زاید در سال 2000  تاسیس شده است. مرکز خرید مزایا دبی در فاصله ی 5 دقیقه ای از مرکز تجارت جهانی و در فاصله ی 15 دقیقه ای از فرودگاه دبی واقع شده است. همچنین در فاصله ی 20 دقیقه ای از مرکز خرید مزایا دبی، منطقه آزاد جبل علی قرار گرفته است. گردشگران تور دبی می توانند با دسترسی آسان از این مرکز خرید بازدید نمایند.

 

مرکز خرید مزایا دبی

تصویر مرکز خرید مزایا دبی

مرکز خرید مزایا دبی

تصویر مرکز خرید مزایا دبی