مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

مرکز خرید آرناس بارسلونا اسپانیا (Las Arenas Shopping Mall Barcelona) از مراکز خرید خوب اسپانیا به شمار می رود که در سال 1900 تاسیس شده است. در ابتدا این مکان برای میدان گاوبازی و همچنین مسابقات و بازی های ساخته شد و سپس در سال 2010 با تغییراتی به مرکز خرید آرناس بارسلونا اسپانیا مبدل گشت. یک گنبد در سقف در مرکز خرید آرناس بارسلونا اسپانیا به چشم می خورد که زیبایی خیره کننده ای به این مرکز خرید بخشیده است. یک موزه راک نیز برای گردشگران تور اسپانیا در این مرکز خرید مهیا شده است. کافه ای در پشت بام مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا لحاظ شده که میهمانان تور اسپانیا می توانند چشم انداز زیبایی از شهر بارسلونا داشته باشند.

 

مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

تصویر مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

تصویر مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

تصویر مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا

تصویر مرکز خرید لاس آرناس بارسلونا اسپانیا