مرکز خرید شی مال آنتالیا

مرکز خرید شی مال آنتالیا (Shemall Shopping Center Antalya) از چندین بازار تشکیل شده است و یکی از مناسب ترین مراکز خرید در آنتالیا به شمار می رود. مرکز خرید شی مال آنتالیا دارای 4 قسمت است. مرکز خرید شی مال آنتالیا به عنوان جدیدترین مراکز خرید با انواع اجناس متنوع است. گردشگران تور آنتالیا می توانند از این مرکز خرید خریدی خوب و مناسبی داشته باشند.

 

مرکز خرید شی مال آنتالیا

تصویر مرکز خرید شی مال آنتالیا

مرکز خرید شی مال آنتالیا

تصویر مرکز خرید شی مال آنتالیا