مرکز خرید شوک آنتالیا

مرکز خرید شوک آنتالیا همانطور که از نامش پیداست به معنی شوک و هیجان است. علت نام گذاری این مرکز خرید به این نام قیمت های بسیار ارزان و مناسب مرکز خرید شوک آنتالیا است. مرکز خرید شوک آنتالیا از زیر مجموعه های مرکز خرید میگروس آنتالیا است. فروشگاه های شوک دارای 52 شعبه در کل آنتالیا است. BIM و A101 و 1e1 از جمله فروشگاهایی است که مانند مجموعه زنجیره ای شوک عمل می کنند. گردشگران تور آنتالیا می توانند از این مرکز خرید خریدی ارزان و مناسب داشته باشند.