مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند
مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند (Siam Square Shopping Thailand) جزء یکی از مراکز خرید تایلند است که در خیابان راما یکم واقع شده است. مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند دارای فروشگاه هایی مثل سیام سنتر، سیام دیسکاوری، توکیو و سیام پاراگون ام.بی.کی می باشد. خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند از بزرگترین فروشگاه بانکوک ام.بی.کی است و یکی از بزرگترین فروشگاه ها در آسیا محسوب می شود که در سال 1985 تاسیس شده است. مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند متشکل از 8 طبقه، 150 رستوران و 2000 مغازه و 8 سالن بولینگ و سالن سینما است. از مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند 105 هزار نفر گردشگر تور تایلند بازدید می کنند.

 

مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند

تصویر مرکز خرید سیام اسکوئر بانکوک تایلند