مرکز خرید تانساس اچ آنتالیا

مرکز خرید تانساس اچ آنتالیا یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای در ترکیه محسوب می شود. گردشگران تور آنتالیا می توانند در طبقه دوم مرکز خرید تانساس اچ آنتالیا اجناسی از قبیل پوشاک و کفش، لوازم منزل، لوازم برقی، لوازم آرایشی با مارکهای بین المللی و برند را خریداری نمایند.