مرکز خرید تانزاس آنتالیا

مرکز خرید تانزاس آنتالیا یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد غذایی می باشد. طبقه اول مرکز خرید تانزاس آنتالیا برای عرضه انواع غذاهای محلی و با کیفیت در نظر گرفته شده است. در طبقه ی دوم مرکز خرید تانزاس آنتالیا نیز می توان اجناسی مانند لباس ها، وسایل تزیینی و لوازم الکترونیکی از برندهای بین المللی و معروف را دید. گردشگران تور آنتالیا می توانند هر آنچه که بدان نیاز داشته باشند را از این مرکز خرید تهیه نمایند.

 

 مرکز خرید تانزاس آنتالیا

تصویر  مرکز خرید تانزاس آنتالیا

 مرکز خرید تانزاس آنتالیا

تصویر  مرکز خرید تانزاس آنتالیا