مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه (Bercy Village Paris France) یکی از بهترین مراکز خرید پاریس که در منطقه 12 این شهر واقع  شده است. مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه از جمله زیباترین مراکز خرید پاریس است. مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه شامل انبارهای کهنه نوشیدنی بوده که به مغازه، رستوران و کافه مبدل شده است. گردشگران تور فرانسه می توانند ناظر بوتیک های کوچک و دوست داشتنی باشند که به فروش لوازم خانه و یا محصولات زیبایی مشغول هستند. یک سینما نیز در مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه برای کردشگران و توریست ها در نظر گرفته شده است. یک پارکینگ با ظرفیت 3000 خودرویی نیز از دیگر امکانات مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه به شمار می رود.

 

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه

تصویر مرکز خرید برسی ویلاژ پاریس فرانسه