مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند (The Avenue Shopping Pattaya) مرکز خریدی است که در فضای باز ساخته شده است. و اطراف مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند رستوران، سینما، باشگاه بولینگ فرا گرفته است. مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند دارای طراحی متفاوتی است و سبب شده است گردشگران تور تایلند بخاطره همین امر جذب این مرکز خرید شوند. مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند مجهز به پارکینگ کوچک می باشد.

 

مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایای تایلند