مرکز خرید ابن بطوطه دبی

مرکز خرید ابن بطوطه دبی (Ibn Battuta Mall Dubai) از جمله بزرگترین مراکز خرید در دبی به شمار می رود. نام این مرکز خرید از یک کاوشگر که متعلق به قرن چهارده بوده است، گرفته شده است. مرکز خرید ابن بطوطه دبی از 6 مجتمع تشکیل شده است که نشان دهنده معماری کشورها است. برخی از امکانات مرکز خرید ابن بطوطه دبی شامل سالن تئاتر، رستوران، سالن سینما با دوازده پرده، فروشگاه های انبوه و بزرگ، فروشگاه لباس های مد روز با بوتیک های فراوان است. گردشگران تور دبی می توانند در مرکز خرید ابن بطوطه دبی خریدی با قیمت مناسب داشته باشند.

 

مرکز خرید ابن بطوطه دبی

تصویر مرکز خرید ابن بطوطه دبی

مرکز خرید ابن بطوطه دبی

تصویر مرکز خرید ابن بطوطه دبی

مرکز خرید ابن بطوطه دبی

تصویر مرکز خرید ابن بطوطه دبی