مدرسه الاحمدیه دبی

مدرسه الاحمدیه دبی (Al Ahmadiya School Dubai) اولین مدرسه خصوصی در دبی می باشد. امروزه مدرسه الاحمدیه دبی تحت نظر موزه فرهنگ و هنر دبی اداره می شود. مدرسه الاحمدیه دبی توسط تاجر شیخ احمدبن دلموک در سال 1912 ساخته شده است و بعدها پسرش ساخت مدرسه الاحمدیه دبی ادامه می دهد. در سال 2000 مدرسه الاحمدیه دبی به موزه ای مبدل گشت. مدرسه الاحمدیه دبی در انتهای فضایی سرسبز واقع شده است که مجهز به تاب و سرسره برای کودکان و گردشگران تور دبی است.

 

مدرسه الاحمدیه دبی

تصویر مدرسه الاحمدیه دبی

مدرسه الاحمدیه دبی

تصویر مدرسه الاحمدیه دبی

مدرسه الاحمدیه دبی

تصویر مدرسه الاحمدیه دبی

مدرسه الاحمدیه دبی

تصویر مدرسه الاحمدیه دبی