مجموعه سنگ بست مشهد

مجموعه سنگ بست مشهد جزء اماکن تاریخی و باستانی مشهد است که از حیث فرهنگی، تجاری و سیاسی از مهم ترین مناطق قدیمی مشهد به شمار می رفته است زیرا مجموعه سنگ بست مشهد نقطه تلاقی جاده اصلی و بزرگ نیشابور به مرو، قهستان و هرات به مشهد و توس بوده است. مجموعه سنگ بست مشهد در فاصله 35 کیلومتری از شهرهای فریمان و مشهد قرار گرفته است. معماری بسیار مهمی در این منطقه به چشم می خورد که از جمله می توان به دو عدد مناره، یک کاروانسرا در کنار مناره ها و مقبره ای منسوب به ارسلان جاذب اشاره نمود. مجموعه سنگ بست مشهد از آرامگاه اسماعیل سامانی در بخارا و هارونیه در مشهد الهام گرفته شده است. مجموعه سنگ بست مشهد یکی از قدیمیترین آثار به جای مونده از معماری اسلامی در خراسان امروزی می باشد. سنگ بست مشهد در امتداد چهار طاقی های دوران ساسانی بنا شده است. ویژگیهایی از جمله کاربرد مصالح و کتیبه های کوفی بیانگر تفاوت این بنا با بناهای دوران ساسانیان است. مهمترین نشانه ای که مجموعه سنگ بست مشهد را یک بنایی از دوران اسلامی معرفی می کند، وجود دو رشته کتیبه است، که یکی در انتهای قاعده و دیگری در ساقه گنبد واقع شده است. معماری سنگ بست مشهد از جهت ویژگیهای مهندسی، معماری و دیرینگی توانسته است مورد توجه گردشگران تور مشهد داخلی و خارجی باشد. زمانی که به تزئینات معماری سنگ بست از جمله تزئینات آجری و نقاشی‌ های روی گچ و گچ بری‌ ها می نگریم متوجه می شویم هنرمندان و معماران مسلمان سازنده این بنا تمام تلاش خود را به کار برده اند تا وفاداری خود را نسبت به فرهنگ ایران باستان عرضه کنند. مجموعه سنگ بست مشهد در سال 1310 با شماره 164 فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

 

مجموعه سنگ بست مشهد

تصویر مجموعه سنگ بست مشهد

مجموعه سنگ بست مشهد

تصویر مجموعه سنگ بست مشهد

مجموعه سنگ بست مشهد

تصویر مجموعه سنگ بست مشهد

 

مجموعه سنگ بست مشهد

تصویر مجموعه سنگ بست مشهد